Onorarii

Onorariile avocaţiale se stabilesc de comun acord între societatea de avocaţi şi client şi se menţionează în contractul de asistenţă juridică. Rezolvarea problemelor juridice ale clientului poate implica si alte costuri, care se adaugă onorariului de avocat (taxe, cheltuieli de deplasare, traduceri acte etc.).

Dumitru şi Asociaţii urmareşte în permanenţă minimizarea cheltuielilor clienţilor, asigurând totodată prestarea unor servicii juridice de înaltă calitate.

Modalitatea de stabilire a onorariului este adaptată tipului de client: persoană fizică sau persoană juridică.

A. Pentru persoane fizice, onorariile vor fi stabilite in funcţie de:

– dificultatea, amploarea sau durata litigiului;

– timpul de lucru si complexitatea studiilor juridice pe care le implică executarea mandatului primit sau activităţii solicitate de client;

– natura şi noutatea cazului;

– urgenţa cazului şi limitările temporale în care vom fi obligaţi să acţionăm etc.

B. Pentru societăţi şi alte persoane juridice:

Stabilirea onorariilor pentru persoanele juridice se va face luând în consideraţie, pe lângă principiile enunţate mai sus, posibilitatea de a dezvolta relaţia avocat-client, de a o permanentiza şi de a avansa de la servicii juridice punctuale la colaborări de mare complexitate şi/sau durată.

Pentru a veni în întâmpinarea aşteptărilor companiilor şi a raspunde şi nevoii lor de stabilitate în relaţiile de afaceri, inclusiv în relaţia cu biroul de avocatură care le asigura serviciile de consultanţă juridică, Dumitru şi Asociaţii oferă acestei categorii de clienţii 3 tipuri de abonamente (Gold, Silver şi Bronze), fiecare incluzând un pachet de servicii prestabilit. Desigur, de cele mai multe ori, pachetul de servicii juridice se negociază şi se dimensionează în concordanţă cu nevoile fiecărei companii.

Această formă de colaborare este ideala pentru companiile care doresc să beneficieze de consultanţă juridică permanentă, preventivă sau reparatorie, obținând astfel din partea societății noastre de avocați un sprijin în soluționarea problemelor lor juridice.

ABONAMENTUL BRONZE:

Este adaptat nevoilor companiilor mici sau cu un numar mic de angajaţi, afacerilor de familie ori celor care implică o activitate restrânsă. Abonamentul include lunar 5 ore de lucru efectiv al avocaţilor CAVD în favoarea clientului, cuprinzând:

consultanţă juridică de specialitate;

întocmirea de acte si documente;

redactarea de opinii juridice;

ABONAMENTUL SILVER:

Acest tip de abonament a fost creat pentru companiile mici şi mijlocii, cu o activitate intensă şi care se confruntă cu diverse probleme în activitatea curentă, a căror rezolvare face necesară asistenţa şi sprijinul unui avocat.

Cuprinde 10 de ore lunare de activitate juridică desfăşurată în folosul clientului şi o gamă mai extinsă de servicii:

consultanţă juridică;

redactarea şi prezentarea unor opinii legale;

analiza relaţiilor comerciale ale clientului, redactarea si adaptarea contractelor folosite;

întocmirea de modele de contracte şi alte documente, necesare în activitatea curentă;

asistarea clientului la negocierea contractelor şi concilierea litigiilor;

servicii fiduciare;

ABONAMENTUL GOLD:

Este gândit pentru afacerile de medie si mare amploare, punând la dispoziţia companiilor servicii juridice complexe, care asigură nu doar consultanţă juridică, ci şi reprezentarea juridică în faţa organelor cu atribuţii jurisdicţionale, cheltuielile suplimentare cu procesele în care este implicată societatea limitându-se eventual la onorariul de succes. Abonamentul Gold cuprinde 15 ore lunare de asistenţă juridică şi o gamă de servicii ce acoperă cea mai mare parte din nevoile juridice ale unei societăţi comerciale, asociaţii, fundaţii, instituţii etc.:

consultanţă juridică;

redactarea şi prezentarea unor opinii legale;

analiza relaţiilor comerciale ale clientului, redactarea si adaptarea contractelor folosite;

întocmirea de modele de contracte şi alte documente, necesare în activitatea curentă;

asistarea şi reprezentarea clientului la negocierea contractelor, concilierea litigiilor, medieri şi intermedieri;

servicii fiduciare;

reprezentare în faţa Curţii de Arbitraj Comercial Internaţional de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie a României, precum şi a altor instanţe arbitrale;

reprezentare în faţa instanţelor de judecată.