Dreptul muncii si asigurarilor sociale

DREPTUL MUNCII ŞI ASIGURĂRILOR SOCIALE

asistenţă juridică privind încheierea, executarea, modificarea şi încetarea contractelor individuale de muncă şi a contractelor colective de muncă;
redactarea contractului individual şi/sau colectiv de munca, a regulamentului de ordine interioară, fişei postului etc.;
medierea conflictelor de muncă;
contestarea sancţiunilor disciplinare;
reprezentare în litigii de muncă şi asigurări sociale;