Dreptul familiei

DREPTUL FAMILIEI

consultanţă juridică referitoare la relaţiile de familie;
divorţuri;
partajarea bunurilor comune;
încredinţarea minorilor şi stabilirea pensiei de intreţinere;
rectificări de acte de stare civila;