Dreptul afacerilor

DREPTUL AFACERILOR

asistenţă juridică şi reprezentare în litigii comerciale şi proceduri arbitrale;
recuperări de creanţe;
consultanţă juridică pentru societăţi şi persoane fizice în orice probleme legate de constituirea societăţilor (redactarea actelor constitutive şi efectuarea tuturor demersurilor necesare pentru înmatricularea firmei şi obţinerii avizelor de funcţionare), modificări în organizarea şi funcţionarea acestora, dizolvare, lichidare și radiere;
consultanţă juridică în activitatea curentă a societăților şi a altor profesioniști;
asistenţă în domeniul accesării fondurilor europene nerambursabile, în realizarea şi implementarea planurilor de afaceri finanţate de organisme europene;
reprezentare şi asistenţă juridică la reorganizarea societăţilor, precum şi în procedurile de lichidare judiciară şi faliment;
redactarea de contracte şi asistenta juridică la negocierea şi semnarea acestora;