Drept financiar bancar

DREPT FINANCIAR-BANCAR

consultanţă în activitatea bancară
redactarea de contracte bancare şi adaptarea acestora la modificările legislative în materie sau la situaţia şi politicile de creditare ale fiecărei instituţii bancare;
consultanţă în activitatea societăţilor de leasing şi a altor instituţii fnanciare nebancare;
consultanţă de specialitate cu ocazia unor tranzacţii financiare;
consultanţă şi reprezentare în procesele de stabilire, derulare şi încetare a raporturilor juridice dintre banci şi clienţi;
recuperarea creanţelor de la debitorii bancari rău-platnici;