Drept civil

DREPT CIVIL

redactarea de contracte civile şi asistenţă juridică la încheierea lor;
conferirea de dată certă cu atestarea conţinutului actului şi a identităţii părţilor prin înscrierea în registrul de acte juridice atestate;
asistare şi reprezentare în faţa instanţelor de judecată în orice fel de litigii privitoare la drepturi şi obligaţii născute dintr-un raport juridic civil;
asistenţă juridică în negocierea tranzacţiilor imobiliare;
consultanţă juridică şi reprezentare în alte ramuri ale dreptului civil: moştenire legală şi testamentară, donații, revendicări mobiliare şi imobiliare, contracte etc.
reprezentare şi asistare în vederea executarii silite a hotărârilor judecătoreşti şi a altor titluri executorii;