Drept administrativ

DREPT ADMINISTRATIV

consultanţă juridică specifică raporturilor administrative şi autorităţilor administraţiei publice;
asistenţă juridică şi reprezentare în faţa autorităţilor publice în procedura prealabilă, precum şi în faţa instanţelor de contencios administrativ;
modificări, contestări și anulari de acte ale administraţiei publice centrale şi locale;
consultanţă şi reprezentare în cadrul procedurilor legale referitoare la concesiuni;